Velkommen


Velkommen til andelsboligforeningen Akaciepark 1


Akacieparken 1 ligger i Farums nordvestlige del for enden af en blind vej, tæt på svømmehallen, skoven og Farum Park.
Bebyggelsen er fra 1991 og består af 25 to-plans rækkehuse i gule mursten med tegltag, alle med udhus og en lille have, der grænser op til grønne fællesarealer. Vi har:

13 andele er 3-værelses boliger på 85m2
12 andele er 4-værelses boliger på 95m2


Fælleshus

Sammen med andelsboligforeningen Akaciepark II har vi et veludstyret fælleshus med borde, stole og service til 60 personer. Fælleshuset er gratis at låne som andelshaver.

Vi holder som regel 3 fester om året sammen med Akaciepark II. En sommerfest en julefest, og en fastelavnsfest. Festerne bliver arrangeret af 1 til 2 beboere for hver andelsforening.


Fællesarealerne


vi har skønne grønne fællesarealer, parkeringsplads og legeplads som vi selv vedligeholder ved at mødes 3 gange om året til fælles arbejdsdag. Arbejdsdagene slutter som regel af med hyggelig fællesspisning.
 
Der er mødepligt til arbejdsdagene, men hvis man ikke kan komme, kan man få tildelt en arbejdsopgave som man selv udfører på et tidspunkt som passer bedre.


Bestyrelsen


I Akaciepark I har vi en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden, 10 måneder om året. Hvert år i marts afholdes en fælles generalforsamling hvor alle beboere deltager.

Når man bor i andelsboligforeningen Akaciepark 1, må man meget gerne være aktiv i bestyrelse, fælleshusudvalg, eller som festarrangør. Det er vigtigt at vi kan skiftes til at være aktive på fællesområderne.